Gå till innehåll

Verktygsfält

Begravning

Vid dödsfall hänvisas till begravningsbyrå som väljs enskilt.

Om dödsboet saknar tillgångar och /eller försäkring för att täcka begravningskostnaderna kan man söka begravningshjälp.

Det är ett ekonomiskt bistånd som söks i samband med att dödsboanmälan upprättas.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningar för alla människor som bor i Sverige, även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. För att ta tillvara dessa personers intressen utser länsstyrelserna begravningsombud. I varje kommun finns det ett begravningsombud, som ska se till att berättigade krav på rättvisa mellan olika samfund och livsåskådningar upprätthålls vid begravningar. Begravningsombud granskar och bevakar begravningsverksamheten utifrån ett rättvise- och intresseperspektiv.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en begravningsavgift för begravningsverksamheten. Begravningsverksamhet är de grundläggande elementen för att kunna genomföra en begravning, samt förvalta en gravrätt i 25 år. Skötsel och utsmyckning ingår ej. 

Begravningslagen reglerar gravsättning och kremering. Kistan eller askurnan placeras i jordgrav. Askan kan också spridas i en minneslund. Stoft eller aska får endast gravsättas på godkända begravningsplatser, undantag måste godkännas av Länsstyrelsen.

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till Svenska kyrkans övriga verksamhet.
  • Granskar hur begravningar utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Bevakar önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan, utifrån begravningslagen.
  • Informerar om begravningslag och begravningsförordning till dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Samtalar om begravningsverksamheten med olika trossamfund samt personer med annan livsåskådning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2023