Gå till innehåll

Verktygsfält

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare - Protector

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Vänersborgs kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan pga olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljas. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Anmäl en skada

Anmäl din skada på Protectors hemsida, länk se nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2023