Gå till innehåll

Verktygsfält

Funktionsnedsättning

Om du har svårigheter att klara av ditt dagliga liv på egen hand och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till Biståndsenheten.

Du kontaktar oss

Du kan kontakta Biståndsenheten på flera sätt. Du kan ringa till kommunens växel, telefon 0521- 72 10 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt finns det både en elektronisk ansökningsblankett och en ansökningsblankett att skriva ut.

Vi kontaktar dig för att utreda dina behov

Handläggaren tar kontakt med dig och bokar en tid för ett möte. Under mötet kommer handläggaren att ställa frågor till dig utifrån de insatser, hjälp eller stöd som du ansöker om.

Vi fattar ett beslut

Utefter de uppgifter som handläggaren har fått del av fattas ett beslut om du har rätt till det som du ansökt om eller inte. Utredningen och beslutet sänds hem till dig.

Om du beviljats det som du ansökt om kommer du att kontaktas av den enheten som verkställer ditt beslut och utför den insats, hjälp och stöd som du har rätt till.

Läs mer och ansök om stödinsatser enligt SoL och LSS

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan och är missnöjd med detta kan du överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten.

En handläggare på biståndsenheten kan hjälpa dig att överklaga till domstol.

Information om hur du kan överklaga ett beslut inom SoL eller LSS

Information om socialnämndens taxor och avgifter. Avgifterna gäller både för dig som bor hemma och för dig som bor i särskilt boende.

Läs mer om socialförvaltningens taxor och avgifter

Anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. För att orka med den roll som anhörigvårdaren har krävs många gånger både stöttning och insatser.

Läs mer om anhörighstöd

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till särskilt stöd och service. Stödet ska tillförsäkra dig goda levnadsvillkor i ditt dagliga liv. Målsättningen är att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt på dina egna villkor och med dina egna förutsättningar.

För att beviljas stöd enligt LSS-lagstiftningen

För att beviljas detta stöd måste du tillhöra någon av de så kallade personkretsarna som du ser här:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Regionenstolkservice vänder sig till dig som är döv, dövblind eller hörselskadad.

Vår enhet Taltjänst ger tolkservice till dig med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolkservicen är också till för dig som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.

Tolkverksamheten, Västra götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och kontakt

För mer information och för att ansöka om stöd är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare på Biståndsenheten. Se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2023