Hoppa till innehåll

 

Torg och allmänna platser

Allmänna platser

De flesta platser utomhus i Vänersborgs kommun där allmänheten har tillträde är offentlig plats. Även andra benämningar som allmän mark och allmän plats förekommer.

Exempel på offentliga platser är gator, gångbanor, torg, parkmark och naturmark. De offentliga platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd.

Det är ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna som reglerar användningen av offentlig plats.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Trafikingenjör:
Anna-Lotta Andersson

Telefon:
0521-72 14 25

E-post:
anna-lotta.andersson@vanersborg.se

Trafikingenjör:
Björn Magnusson

Telefon:
0521-72 12 52

E-post:
bjorn.magnusson@vanersborg.se