Hoppa till innehåll

 

Senior i VBG

Senior i VBG är en del i Vänersborgs kommuns arbete att uppmärksamma och skapa hälsofrämjande insatser för kommunens invånare. På denna sida har vi valt att samla information från olika verksamheter som riktar sig till dig som är senior, med tanken att vara dig till nytta, ge stöd och inspiration.

Har du frågor får du gärna kontakta vår frivilligsamordnare.

Senior i VBG är intresserad av dina åsikter!


Svara gärna på våra frågor kring promenadpärlor och välfärdsteknik.

Enkätundersökningen pågår t o m 26 februari 2023 och svaren kommer att redovisas här på hemsidan.

Klicka på länken nedan eller skanna QR-koden för att komma till enkäten.

Medborgardialog - promenadpärlor och välfärdsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgardialog 2022

Mellan den 1 februari och 11 mars 2022 genomförde Senior i VBG en enkät som fanns tillgänglig på Facebook, hemsidan och träffpunkterna. Syftet med enkäten var att undersöka hur och var seniorer får information om aktiviteter.

Det var 216 personer som svarade och nedan följer en kort sammanställning av svaren, samt hur kommunen kommer att arbeta vidare med dessa.

Sammanställning av svaren

Åldersfördeling

Antal

- 65 år

24

65–70 år

37

70–75 år

58

75–80 år

46

80–85 år

36

85 år -

15


Var hittar du information om aktiviteter?
Internet, tidning och ”vänner och bekanta” var de alternativ med flest svar.

Aktivitet
Senior i VBG kommer fortsatt arbeta med hemsidan, Facebook och annonser i lokaltidningen för att nå ut. I enkäten fanns möjlighet att skriva kommenterar, där information per SMS önskades, därför kommer Senior i VBG börja erbjuda en SMS-tjänst under hösten.

Skulle du vara intresserad av att komma på föreläsningar om följande nedan?
”Lilla hjälpen”, Konsumentrådgivning, Polisen, NÄRF var några av de alternativ man kunde välja mellan och det som en majoritet önskade.

Aktivitet
Under hösten kommer Senior i VBG tillsammans med Anhörigstöd och Mötesplats Norra Järnvägsgatan erbjuda föreläsningar vid tre tillfällen, med alla ovan nämnda representerade. Mer information kommer på hemsidan/Facebook och i lokaltidningen.

Skulle du vara intresserad av digitala träffpunkter och/eller digitala föreläsningar?
Digitala träffpunkter 34 st, digitala föreläsningar 63 st, ”jag är inte intresserad” 101 st.

Aktivitet
Majoritet av de som svarade var inte intresserade, men Senior i VBG kommer se över möjligheterna till digitala träffpunkter/föreläsningar framöver, för att kunna erbjuda tjänsten till de som är intresserade samt öka tillgängligheten till våra verksamheter.

Var du med och svarade på enkäten vill vi rikta ett stort tack till dig för att du delat med dig av dina åsikter och vi hoppas att du kommer kunna ta del av de insatser vi skapar utifrån dessa.SNABBVAL

PÅ GÅNG