Hoppa till innehåll

 

Senior i VBG-träff

Hälsofrämjande och förebyggande

Senior i VBG är en del av Vänersborgs kommuns hälsofrämjande och förebyggande arbete för seniorer som bygger på en samverkan mellan olika förvaltningar, föreningar och organisationer. Genom Senior i VBG vill Vänersborgs kommun skapa möjligheter för dig att leva ett aktivt liv med det stöd du behöver.

En del i konceptet Senior i VBG är att Vänersborgs kommun erbjuder dig, som har fyllt eller fyller 80 år under året, en träff där information om kommunens olika hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter presenteras. Syftet med Senior i VBG-träffen är att du ska få en guidning i hur du kan hitta information som passar för dig. Förhoppningsvis blir du inspirerad att fortsätta delta på någon eller några aktiviteter.

Innehåll i Senior i VBG-träffen

  • Senior i VBG:s hemsida – Genomgång av hemsidan
  • Träffpunkter – Presentation och information om träffpunkterna
  • Må-bra cirklar – Presentation om möjligheten att driva cirklar kring hälsotemat men också andra ämnen.
  • Biståndsenheten – Hur man hittar kontaktuppgifter till biståndsenheten om man är i behov av hjälp.
  • Färdtjänst – Information om färdtjänst.
  • Anhörigstöd - Information om hur du som anhörig kan få hjälp och stöd.

Vill du informera om någon aktivitet för seniorer?

Har du information om någon aktivitet som du vill dela med dig om? Kontakta oss gärna på senior@vanersborg.se.

Eller hör dig till vår frivilligsamordare Helena Pettersson. Se under kontakt.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Frivilligsamordnare
Helena Pettersson

Besöksadress:
Norra Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg

Telefon:
0521-72 20 20

E-post:
helena.pettersson@vanersborg.se

E-post till senior i VBG
senior@vanersborg.se