Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Drogförebyggande samordnare

I Vänersborgs kommun är drogförebyggande samordnaren ansvarig för att förebyggande arbeta mot:

  • Alkohol
  • Narkotika
  • Dopning
  • Tobak
  • Spel

Målgruppen för det drogförebyggande arbetet är barn och ungdomar upp till 25 år. Andra viktiga målgrupper är föräldrar och alla som arbetar med barn och ungdomar i vår kommun. Under de senaste året har det genomförts riktade insatser till unga vuxna, de som är 20-25 år, främst när det gäller langning av alkohol.

Läs om drogförebyggarens arbete

Drogförebyggande samordnarens huvuduppgift är att utveckla och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen, verka för kunskapsspridning och följa upp arbete och forskning inom området. Samordnaren förväntas att motivera, entusiasmera och inspirera till förebyggande arbete i kommunens olika förvaltningar och verksamheter.

Att arbeta som drogförebyggande samordnare innebär att skapa, driva och utveckla nätverk, genomföra omvärldsbevakning, sprida aktuell kunskap samt ansvara för att genomföra kompetenshöjande insatser för olika målgrupper. Det drogförebyggande arbetet är en del av kommunens folkhälsoarbete och är därför starkt sammanlänkat med kommunens arbete kring folkhälsa.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat presentera drogförebyggande strategier och annan information till föräldrar, delge information till professionella som arbetar med ungdomar, ansvara för och genomföra informationsinsatser till elever om bl.a. tobak, alkohol, energidrycker och cannabis, kartläggning av ungdomars drogvanor, genomföra lokala insatser mot langning av alkohol, sammanställa material som efterfrågas från samarbetspartners, genomföra och ansvara för drogfria arrangemang, samverkan med träningsanläggningar och polisen inom 100% Ren Hårdträning Vänersborg, samordning av Kaktusen och samverkan med grund- och gymnasieskolor.

Samverkan inom det ANDTS-förebyggande arbetet sker både lokalt, regionalt och nationellt.

Kontakt

Har ni frågor eller undrar något får ni gärna höra av er:

Sara Gunnarsson Forsberg, Drogförebyggande samordnare

Kontakt

Sara Gunnarsson
Drogförebyggande samordnare

Telefon
0521-72 17 25

E-post
sara.gunnarsson@vanersborg.se