Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Medling vid brott

De brott som medling gäller skall vara anmälda till polisen. Dessutom skall gärningsmannen ha erkänt gärningen eller delaktighet i den. Från 2008 är kommunen skyldig att erbjuda medling när brott begåtts av någon som är under 21 år.

Medling innebär att gärningsman och brottsoffer möts tillsammans med en opartisk medlare, för att prata om brottshändelsen. Syftet är att minska de negativa följderna av ett brott. Brottsoffret får möjlighet att bearbeta sina upplevelser samtidigt som gärningsmannen får möjlighet till ökad insikt om brottets konsekvenser.

Medlingen är frivillig.

Kontakt

Individ - och familjeomsorg
Plantaget
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Kyrkogatan 23

Telefon
1:e behandlingssekreterare
0521-72 10 26

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Facebook