Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Våld och övergrepp

Är du utsatt för våld, lever du med våld i din familj eller känner du någon som är det?

Det är inte ovanligt att den som utsätts för våld och hot tar på sig en del av skulden för det som hänt.

Det är alltid den som gör sig skyldig till övergrepp som bär hela ansvaret. Den som utsätts för våld och hot kan alltid få hjälp.

På vänersborgs kommuns hemsida finns bra information och viktiga länkar om våld i nära relationer

Externa länkar

Vi har även externa länkar med information och tips om råd och stöd. Dessa ligger under Övriga sidor här på ungivbg.se

Kontakt

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Mottagare socialsekreterare Vuxenenheten 

Telefon:
0521-72 17 05

Telefax:
0521-72 17 31

Socialjouren:                   Ring 0522-69 74 44                 under nedanstående tider:

Måndag–torsdag, klockan 16.00–23.00
Fredag, klockan 15.00–02.00
Lördag, klockan 16.00–02.00
Söndag, klockan 16.00–23.00

Natt och helgtid nås socialjour via 112.

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se