Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Information om fackförbund

Vad gör facket?

Fackets uppgift är att hjälpa och stödja sina medlemmar. Det kan gälla löner och anställningsvillkor, vidareutbildning, arbetsmiljö, jämställdhet samt hur arbetet är organiserat. Kollektivavtal är något som är vanligt på de flesta arbetsplatser. Det är ett skriftligt avtal mellan fackförening och arbetsgivare som reglerar löner, anställningsvillkor och andra förhållanden på arbetsplatsen.

Hur funkar ett fackförbund?

Det är fackföreningens uppgift att välja skyddsombud. Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsplatser med fler än fem anställda ha ett skyddsombud som representerar arbetstagarna.

Facket fungerar som en förening. Medlemmarna i den lokala fackklubben väljer sina representanter till avdelningen och avdelningens representanter väljs till fackförbundets kongress, som är förbundets högsta beslutande organ, som i sin tur väljer fackförbundets styrelse.

Vilket fackförbund passar mig?

På sidor som fackförbund.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och fackförbund.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få hjälp att hitta vilket fack som passar det du jobbar med. Sidorna ger även generell information om hur svenska fackförbund arbetar och vad det innebär att vara med i facket.

Fackliga organisationer

LO organiserar de flesta arbetare och har drygt 1,5 miljoner medlemmar. Inom LO finns 14 olika förbund. Mer info www.lo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TCO är tjänstemännens fackförbund och har omkring 1,2 miljoner medlemmar. Inom TCO finns 15 olika förbund. Mer info www.tco.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SACO vänder sig till akademiker och organiserar omkring 600 000 personer. Inom SACO finns 22 förbund. Mer info www.saco.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PTK organiserar privatanställda tjänstemän och har omkring 700 000 medlemmar. Inom PTK finns 26 förbund. Mer info www.ptk.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SAC är uppbyggda på syndikalistiska principer och organiserar arbetare oavsett område. Mer info www.sac.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook