Gå till innehåll

Verktygsfält

Mötesplatser

I Vänersborgs kommun finns många mötesplatser för invånare och besökare.

Fritidsgårdar och mötesplatser för ungdomar finns både i Vänersborg, i Brålanda och i Vargön. Det finns även flera träffpunkter för seniorer utspridda i hela kommunen där syftet är att skapa mötesplatser med olika innehåll beroende på förutsättningar och inriktning.

För musikintresserade barn och unga finns musik- och kulturskolan på Mötesplats Vänersborg i Vänerparken.

Bygdegårdar och samlingslokaler finns runtom i kommunen. I Vänersborgs centrum finns exempelvis Folkets Hus där det finns möjlighet att anordna konferenser, föreläsningar, mässor och att användas som festlokal.

För den idrottsintresserade finns Sportcentrum med Arena Vänersborg samt flera sporthallar och gymnastiksalar och träningslokaler för vissa sporter.