Gå till innehåll

Verktygsfält

Påverka

I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i. Det är därför viktigt att engagera sig i samhällsutvecklingen. Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid.

Invånardialog med unga i Vänersborg

Under 2023 genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en invånardialog med unga i Vänersborgs kommun. Syftet med dialogen var att få kunskap och förståelse om hur ungdomar i Vänersborg upplever sitt fritidsliv. Ungdomarnas åsikter och tankar påverkar hur förvaltningen arbetar framåt med exempelvis mötesplatser och kultur- och fritidsverksamhet för unga i Vänersborgs kommun.

Mer om invånardialogen och resultat av undersökningen kommer inom kort.