Hoppa till innehåll

 

Grundsärskola

Särskolan finns som parallell skolform till grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Information om grundsärskolan år 1-9, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna i Vänersborg, finner du under respektive skolform i menyn till vänster, grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux.