Hoppa till innehåll

 

Grundsärskola

Särskolan finns som parallell skolform till grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning.

  • Grundsärskolan är en egen skolform och omfattar årskurs 1-9.
  • Gymnasiesärskolan erbjuder individuella och nationella programmen på gymnasiet som läses på 4 år.
  • Särvux, särskild utbildning för vuxna, egen skolform, frivillig.

Information om grundsärskolan år 1-9, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna i Vänersborg, finner du under respektive skolform i menyn till vänster, grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux.

KONTAKT

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se