Hoppa till innehåll

 

Grundskola

Grundskolan gäller förskoleklass och nioårig grundskola, vilket innebär att
alla barn mellan sex och sexton år omfattas. Sedan höstterminen 2018 är
förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

I kommunen finns 17 kommunala skolor, två enskilda skolor och en statlig
specialskola för döva och hörselskadade elever.