Hoppa till innehåll

 

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Kommunen har skyldighet att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever är anmälda i samma språk. Undantagna är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, då kommunen är skyldig att ordna undervisning oavsett antal elever.

Regler och riktlinjer

En elev skall ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Språket måste användas dagligen och eleven kan bara ha modersmålsundervisning i ett språk. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk skall erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk.

Huvudregeln är att modersmålsundervisning skall anordnas sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid, men om det finns särskilt behov kan undervisningstiden förlängas. Rektor beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

Studiehandledning, d v s handledning på modersmålet, ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska.

Betyg

Betyg ges från och med åk 6 och vidare upp i gymnasieskolan.

Blanketter ansökan/avslut modersmål

KONTAKT

Modersmålsenheten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Belfragegatan 2
462 36 Vänersborg

Enhetschef:
Jonas Hagström

Telefon:
0521-72 16 58

E-post:
jonas.hagstrom@vanersborg.se

Telefon exp:
0521-72 25 80

Biträdande rektor Modersmålsenheten KFV gymnasiet:
Maria Sandelin

E-post:
maria.sandelin@kunskapsforbundet.se

Telefon:
0520-52 57 65

Birger Sjöberggymnasiet
Box 217
462 23 Vänersborg

Besöksadress:
Idrottsgatan 3

Telefon:
0521-72 18 11

Telefax:
0521-155 52

E-post
:
infobsg@kunskapsforbundet.se

Hemsida
Birger Sjöberggymnasiets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster