Hoppa till innehåll

 

Praktik i skola, förskola och fritidshem

Vänersborgs kommun är partnerområde till Högskolan Väst, Göteborgs universitet och Karlstads universitet. Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter kan även ta emot studenter från andra lärosäten längre bort, studenter som av olika anledningar har anknytning till Vänersborg. Du kan vara på väg att flytta hit eller redan vara bosatt här och studera på distans.

Vi placerar endast praktikanter inom kommunal förskola och grundskola, alltså inte på friskola eller gymnasium.

Som student blir du tilldelad en praktikplats inom den verksamhet du utbildas för. Hur placeringarna görs skiljer sig åt beroende på vilken typ av utbildning och praktik det handlar om. Grundregeln är att placeringen gäller för hela studiegången. Du har rätt till en saklig och opartisk bedömning av din praktik och ska därför undvika att genomföra praktiken i en verksamhet som du har nära personlig anknytning till. Som regel tillhör du samma skola/förskola under hel utbildningstid.

Vår organisation ser varje praktikant som en potentiell framtida kollega. Därför strävar vi efter att ge dig ett så gott bemötande, handledarskap och omhändertagande som möjligt, så att du ska känna dig trygg och välkommen och vilja fortsätta arbeta med oss efter avslutad utbildning.

Vår helhetsidé på Barn- och utbildningsförvaltningen: Tillsammans gör vi bra bättre

Olika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett hållbart arbetsliv och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.

Varmt välkommen att söka praktikplats inom Barn- och utbildningsförvaltningen!

Olika former av praktik

Beroende på vilken utbildning du går så kallas praktiken lite olika.

PRAO – Praktisk arbetslivsorientering för elev i grundskola

APL – Arbetsplatsförlagt lärande för elev på gymnasium och vuxenutbildning

LIA – Lärande i arbete för student på yrkeshögskola

VFU – Verksamhetsförlagd utbildning för student på universitet/högskola

AIL – Arbetsintegrerat lärande för student på universitet/högskola

Läs mer information om några av praktikformerna nedan.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

För vem? Student på högskola eller universitet

För att erhålla en lärarexamen krävs 30 hp VFU. Dessa fördelas på tre till fem kurser.

Barn- och utbildningsförvaltningen tar emot VFU-studenter från exempelvis dessa utbildningar:

Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet
Ämneslärarprogrammet
Yrkeslärarprogrammet
Kompletterande pedagogisk utbildning
Utländska lärares vidareutbildning
Grundlärarprogrammet för yrkeserfarna
Vidareutbildning av lärare
Arbetsintegrerad lärarutbildning (läs mer nedan)

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

För vem? Elev på gymnasiet

Det finns två varianter av APL. Den ena ingår när du läser ett skolförlagt utbildningsprogram. Den andra ingår när du läser ett lärlingsprogram. Den stora skillnaden mellan dem är omfattningen på APL.

En lärlingsutbildning kan påbörjas första, andra eller tredje läsåret på gymnasiet. Från och med det läsår du börjar din lärlingsutbildning kommer du att ha minst halva utbildningen som APL på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen innebär inte att du går en annan utbildning än den skolförlagda, utan enbart att du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt.

Du som läser den skolförlagda utbildningen har 15 veckors APL, fördelade på tre år.

Barn- och utbildningsförvaltningen tar emot APL-elever som läser Barn och fritidsprogrammet på exempelvis dessa lärosäten:

Birger Sjöberg gymnasiet
Praktiska gymnasiet i Trollhättan
Agnebergsgymnasiet i Uddevalla
Karlbergsgymnasiet i Åmål
Kunskapsförbundet Västs Yrkesvuxenutbildning
Birger Sjöberg gymnasiets lärlingsprogram, förlagt på Nils Ericsson gymnasiet
Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud

VFU inom arbetsintegrerad lärarutbildning

En arbetsintegrerad utbildning innebär att du kan arbeta samtidigt som du studerar.
Omfattningen på VFU inom AIL-utbildning varierar beroende på vilket program du läser.

Om du har blivit antagen och har egen anställning så görs, om möjlighet finns, VFU i egen tjänst på arbetsplatsen. Du får lön under praktiken.

Om du har blivit antagen och saknar egen anställning så sköts placeringen av samordnare. Du får ingen lön under praktiken.

Barn- och utbildningsförvaltningen tar för närvarande emot AIL-studenter från två av Högskolan Västs utbildningsprogram:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot åk. 4-6 AIL
Grundlärarprogrammet Fritids med inriktning Idrott & hälsa AIL

Har du frågor om VFU eller APL inom barn- och utbildningsförvaltningen maila: vfu@vanersborg.se. Vill du söka praktikplats hos oss, vänd dig i första hand till samordnare på ditt lärosäte.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post:
barnutbildning@vanersborg.se