Hoppa till innehåll

 

Särskilda behov

Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.

Elevhälsa är det begrepp som innefattar särkilda behov.

  • För elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan omfattar elevhälsan medicinska , psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
  • Elever i gymnasiet har elevhälsa som omfattar, medicinska, psykosociala, specialpedagogiska och studie- och yrkesvägledande insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

KONTAKT

Grundskolan:

Barn - och elevhälsochef:
Stina Lindell

Telefon:
0521-72 10 80

E-post:
stina.lindell@vanersborg.se

Barn- och elevhälsochef:
Magnus Henriksson

Telefon:
0521-72 10 73

E-post:
magnus.henriksson@vanersborg.se

Birger Sjöberggymnasiets elevhälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.