Hoppa till innehåll

 

Studie och yrkesvägledning

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Alla elever ska ges kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och Komvux  har studie- och yrkesvägledare (SYV) som ansvarar för dessa frågor. Mer information finns under respektive skola. Se länkar i högerspalten.